Esti interesat de inscriere?

Inscriere Expozanti

I. Stand standard construit contine:

  • • Structura aluminiu, panouri octanorm, spoturi luminoase (1buc/la fiecare 4mp) 1 masa 90x90cm, 2 scaune, 1 cos de gunoi, 1 priza
  • • Pazie 15 euro+TVA

 

II. Stand neamenajat (fara dotari):Conditii de inscriere

1. Expozanti si produse
Sunt admisi ca expozanti, producatori, importatori, exportatori, reprezentanti, comercianti care prezinta servicii si produse ce se incadreaza in tematica evenimentului la care participa. Produsele si serviciile (copii sau contrafacute, etc.) care nu respecta reglementarile de protejare a proprietatii industriale si intelectuale valabile in Romania nu vor fi admise ca exponate. Obtinerea autorizatiilor prevazute de lege pentru produsele si serviciile prezentate revineexclusiv in sarcina expozantului. Este permisa vanzarea produselor/serviciilor cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. Respectarea legislatiei este in sarcina expozantului. Participarea la targurile si expozitiile organizate de catre ROUGE MEDIA se face in baza Conditiilor de participare si a Conditiilor Generale si Tehnice care fac parte din contract.

2. Inscriere si participare
2.1. Expozantul transmite Adeziunea-contract completata, in maximum 7 zile de la primirea acesteia. Doar in baza adeziunii completate, semnate si a platii a 50% din suma totala, se va face rezervarea ferma a standului. 2.2. Repartizarea spatiilor se va face in functie de fidelitate (numarul de participari la Cosmobeauty, suprafata solicitata si data solicitarii inscrierii). 2.3. In cazul in care organizatorul nu poate sa ofere spatiul solicitat va face alte propuneri referitoare la alte suprafete disponibile. 2.4. Confirmarea amplasamentului de catre expozant se va face prin plata a 50% din valoarea facturii in termen de 7 zile de la emitere si confirmarea de efectuare a platii. 2.6. In cazul in care expozantul nu achita valoarea de 50 % din factura in termenul precizat in aceasta, rezervarea spatiului se anuleaza. 2.8. Accesul expozantilor in spatiul contractat este permis numai in conditiile in care acestia si-au achitat integral obligatiile de plata fata de Organizator.

3. Retragerea
In cazul in care dupa perfectarea contractului si efectuarea platii, expozantul renunta la participare cu: Cu 45 de zile inainte de deschiderea evenimentului, i se retin 30% din sumele incasate; cu 30 de zile inainte de deschiderea evenimentului, i se retin 50% din sumele incasate; cu 15 de zile inainte de deschiderea evenimentului, i se retin 70% din sumele incasate; cu mai putin de 15 zile inainte de deschiderea evenimentului, i se retin 100% din sumele incasate. Daca expozantul renunta la participare in conditiile mai sus mentionate, sumele deja achitate de expozant se retin cu titlu de daune-interese pentru prejudiciu material si moral cauzat.

4. Termene si modalitati de plata
4.1. Pentru spatiu inchiriat si constructie stand standard, conform art. 2.
4.2. Pentru constructie stand personalizat se va proceda astfel: 50% in termen de 10 zile calendaristice de la data confirmarii devizului proiectului, iar diferenta de 50 % cu maxim 10 zile calendaristice inainte de data inceperii manifestarii. In cazul in care expozantul nu achita restul de 50% din valoarea standului personalizat contractat va pierde avansul de 50% achitat si nu se va executa constructia standului comandat. Plata sumelor prevazute la art. 4.1., 4.2. si 4.3. se va face prin transfer bancar, inainte de preluarea standului (in avans), in contul CONT ROUGE MEDIA, deschis la ING BANK:RO38INGB0000999906864723 Preluarea standului de catre expozant se face numai dupa prezentarea documentelor care confirma plata integrala a facturilor emise de catre Organizator.
4.3. Plata serviciilor comandate in perioada de montare/demontare a standurilor, si desfasurarea targului se face numai cu numerar sau online cu confirmarea platii.

5. Program
5.1 Program acces expozanti: _ In perioada de montare/amenajare a standurilor, accesul personalului expozantilor va fi permis intre orele 8:30 – 18:00, pentru amenajarea cu firma terta sau proprie. Scoaterea exponatelor din standuri se va face incepand cu orele 18.30, in ultima zi de expozitie _ In perioada desfasurarii expozitiei, accesul personalului expozantilor va fi permis intre orele 9.00 – 18:00. _ Expozantii au obligatia sa respecte programul expozitiei si sa nu paraseasca standul inchiriat pana la sfarsitul manifestarii. Parasirea standului sau demontarea acestuia in timpul programului expozitional se penalizeaza cu 10% din contravaloarea standului. _ Standurile nepreluate pana la ora 18.00, in ultima zi rezervata pentru montare vor fi alocate altor firme, Organizatorul considerand ca expozantul si-a anulat participarea. _ Fiecare expozant va beneficia, in functie de suprafata alocata, de carduri de acces (pietonal) pentru toata perioada manifestarii. De asemenea, expozantul va beneficia, in mod gratuit de carduri de acces pietonal pentru perioada de montare, respectiv demontare a standului. _ Pe toate badge-urile de acces va fi inscris numele companiei expozante. Badge-urile nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a retine orice badge care nu este utilizat corespunzator. _ Autoturismele expozantilor vor fi parcate in spatiile special destinate. In perioada de amenajare/dezafectare au acces in zona pavilionului expozitional numai vehiculele cu marfa ale expozantilor. Vehiculele respective au acces, de asemenea, si in perioada expozitiei, zilnic intre orele 8:00 – 18:00, pentru aprovizionarea standurilor. Dupa acest interval, vor trebui sa paraseasca zona respectiva.
5.2 Program vizitatori: 10.00 – 18.00

6. Publicitate in cadrul Expozitiei
6.1. Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in suprafata inchiriata de expozant (stand propriu). Desfasurarea acestei activitati in afara standului se poate face, contra cost, prin completarea unui formular. Publicitatea se limiteaza la promovarea produselor expozantului si nu va incalca prevederile legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Nu se permite publicitatea comparativa. Organizatorul are dreptul sa inlature fara acordul expozantului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate facute in interiorul si in afara propriului stand in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participare sau ca deranjeaza pe ceilalti expozanti.
6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice afisarea sau distribuirea de materialele publicitare care ar putea da nastere la ofense la adresa altor expozanti si va lua masuri care vor duce la confiscarea, pe durata evenimentului, a stocurilor de materiale existente.
6.3. Publicitatea in mediile optice, mobile, acustice (maximum 60 dB) este permisa doar in cazul in care nu deranjeaza expozantii din vecinatate si nu acopera sunetul din pavilioane (anunturile radio, etc,). In cazul incalcarii acestor prevederi, Organizatorul isi rezerva dreptul de a interveni si de a cere stoparea transmiterii mesajului publicitar. Expozantii vor trebui sa respecte prevederile referitoare la drepturile de autor.

7. Asigurare paza. Raspundere
7.1. Organizatorul asigura paza generala in incinta pavilionului in afara programului expozitional, fara a fi facut raspunzator pentru securitatea produselor expuse. Expozantul este responsabil pentru securitatea bunurilor in timpul programului zilnic, in conformitate cu art. 5.1.
7.2. Expozantii vor respecta prevederile legale privind prevenirea incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de munca si cele referitoare la prejudiciile cauzate pe teritoriul Expozitiei de catre vizitatori sau expozanti, in conformitate cu Codul Civil Roman si Conditiile Generale si Tehnice. Fumatul in standuri si pavilion este strict interzis, fiind posibil numai in zonele exterioare, special amenajate.

8. Autoritatea interna
8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face fotografii si filme legate de standuri si exponate, si de a le utiliza in scopuri de promovare a targurilor si in presa.

9. Forta majora
9.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. Cazul de forta majora se va comunica de catre partea interesata in termen de 2 (doua) zile de la aparitia sa si va fi confirmat prin documente oficiale autentificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Documentele probatorii care atesta existenta cazului de forta majora vor fi prezentate celeilalte parti in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii lor de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
9.2. Incetarea evenimentului de forta majora, confirmata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, va fi comunicata imediat partii interesate.
9.3. Partile se obliga sa depuna toate diligentele pentru limitarea in timp a efectelor fortei majore. Un targ poate fi anulat sau data de deschidere/inchidere poate fi amanata in caz de forta majora. Organizatorul va informa expozantii in termen de 5 zile de la data producerii de forta majora.

10. Litigii
10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, in vigoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 328 din 06.05.2014, Partea I. Partile se obliga sa execute intocmai decizia Curtii, care este definitiva si obligatorie.